Dijaki Gimnazije Celje –  Center so pod mentorstvom prof. Andreje Džakušič ustvarili svojevrstne ilustracije na podlagi poetičnega dialoga med dedkom in deklico Lizo. Po pogovoru s somentorico Katjo Gorečan in po branju člankov na tematiko demence so se dijaki in dijakinje  posvetili lastnemu izražanju.