Tina Zadravec in Erika Nagode sta tri ponedeljke zapored vodili popoldanske Zoom delavnice z dijaki predšolske vzgoje Gimnazije Celje-Center. Problematike demence so se lotili preko medija lutke.